Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

W Polsce po drugiej wojnie światowej starano się budować szybko, dużo i tanio, efektem tego są budynki posiadające liczne wady technologiczne. Większość budynków mieszkalnych, publicznych, produkcyjnych czy hal magazynowych posiada dachy płaskie o konstrukcji stalowej, betonowej lub drewnianej, z niewielką izolacją termiczną i wodną. Powszechnie stosowanym materiałem pokryciowym była papa bitumiczna – tania i łatwo dostępna. I tak ekonomia, która wyrugowała strome dachy, skazała nas na papę i lepik. Wynikiem tego mamy często cieknące dachy, które wymagają licznych konserwacji, a co kilka lat nowego pokrycia. Obecnie dzięki ekspansji zachodnich technologii na rynek polskich producentów, coraz częściej na nowe i renowacje starych pokryć dachowych stosuje się specjalne zmodyfikowane folie z tworzyw sztucznych. Przedstawione rozwiązania są propozycją stosunkowo nową na polskim rynku, lecz zyskują coraz większą liczbę zwolenników ( ze względu na swoją trwałość i szczelność). Przykładowo, w Niemczech stosowanie syntetycznych pokryć jednopowłokowych stanowi 40% wszystkich pokryć dachowych, z czego udział na bazie powłok PVC wynosi 75%. Folia dachowa to dwuwarstwowa membrana z uplastycznionego PVC, z dodatkiem środków modyfikujących. Typowy skład nowoczesnych folii PVC to mieszanka polimeru, plastyfikatorów oraz dodatków ( stabilizatorów i biostabilizatorów, środków smarujących, pigmentów, wypełniaczy). Dodatki te zapewniają ochronę folii w czasie przewidzianego w projekcie okresu użytkowania, zabezpieczają tworzywo przed utlenianiem, bakteriami i grzybami, promieniowaniem ultrafioletowym, poprawiają właściwości folii przy spawaniu i zgrzewaniu, zmniejszają palność tworzywa.
Folia posiada wytrzymałość na wydłużanie względne przy zerwaniu nawet do 300% dzięki czemu swobodnie przenosi naprężenia powstałe w wyniku drgań konstrukcji (budownictwo przemysłowe, miejskie). Membrana jest dodatkowo zbrojona siatką poliestrową
Membrana wraz z łącznikami waży około 2 kg/m2. Jest więc lekka, co ma znaczenie w renowacji zagrożonych przeciążeniem dachów, a także w fazie projektowania nowych obiektów. Lekkość materiału jest także istotna w czasie transportu i układania.
     Folia dachowa PVC jest paroprzepuszczalna dzięki swej budowie chemiczni-strukturalnej. Paroprzepuszczalność umożliwia odparowanie zawilgoconych warstw starego dachu. Dzięki zjawisku paropszepuszczalności możliwa jest regeneracja starego ocieplenia. Nie jest potrzebne zrywanie starego dachu. Współczynnik oporu dyfuzyjnego folii dachowej PVC: nie więcej niż 3•104
Membrana PVC jest pokryciem jednowarstwowym. Spoiny zgrzewane gorącym powietrzem zapewniają absolutną szczelność przy zastosowaniu jednej warstwy materiału. Jasne kolory folii odbijają promieniowanie słoneczne, zapobiegając przegrzewaniu i termicznej degradacji dachu i stropu. Ponadto jest materiałem wybitnie ekologicznym. Jej stosowanie nie wymaga zrywania, wywożenia i utylizacji olbrzymich ilości starych powłok ( pap bitumicznych), podlega recyklingowi, jest lekka co ogranicza koszt transportu i ciężar konstrukcji.
Dzięki dużej elastyczności membrany i jej doskonałej podatności na spawanie gorącym powietrzem możliwe jest układanie jej przy temperaturze poniżej 0°C. Łączenie folii za pomocą kleju zaleca się przy temperaturze min +5°C.
Membrana dachowa PVC jako materiał dwuwarstwowy (wierzchnia warstwa zawiera absorbery UV) jest odporny na promieniowanie UV jako skutek promieniowania słonecznego. Dzięki tej właściwości nie ulega odbarwieniom i degradacji. Zgodnie z Tabelą 2 folia jest odporna na tzw. Kwaśne deszcze, co ma niebagatelne znaczenie we wbudowaniu folii w otoczeniu zakładów przemysłowych emitujących do atmosfery związki chemiczne.
Membrana dachowa PVC z racji swoich właściwości znajduje zastosowanie jako warstwa wierzchnia ( np. zamiast pap asfaltowych i zgrzewalnych) na dachach płaskich oraz o kącie nachylenia do ok. 15%.

Zgodnie z Aprobatą Techniczną zakres stosowania membrany dachowej PVC obejmuje: Folia dachowa PVC występuje w dwóch podstawowych wariantach:

 

GRUBOŚĆ

SZEROKOŚĆ

DŁUGOŚĆ TAŚMY

FOLIA DACHOWA PVC F

1,20 ą 0,1 mm

1000 ą 10 mm

15 ą 0,1 m

FOLIA DACHOWA PVC Z

1,20; 1.50 ą 0,1 mm

1000; 2000 ą 10 mm

15 ą 0,1 m     ODPORNOŚĆ CHEMICZNA MEMBRANY DACHOWEJ PVC

ZWIĄZEK

STĘŻENIE [%]

TEMP. [°C]

ODPORNOŚĆ

Sole glinu

Aceton

Kwas mrówkowy

Amoniak (gaz)

Amoniak (ciecz)

Węglan amonu (ciecz)

Chlorek amonu (ciecz)

Azotan amonu (ciecz)

Fosforan amonu ( ciecz)

Siarczan amonu (ciecz)

Benzen

Kwas benzoesowy

Kwas burszczynowy

Kwas borowy

Kwas octowy

Mocznik

Chlorek wapnia

Azotan wapnia

Kwas mlekowy

Węglan sodu

Siarczan sodu

Chlorek sodu

Podchloryn sodu

Fosforan sodu

Siarczan sodu

Wodorotlenek sodu

Kwas fosforowy

Kwas solny

Dwutlenek siarki

Kwas siarkowy

Siarkowodór

Kwas stearynowy

Nadtlenek wodoru

Kwas winowy

Kwas cytrynowy

Woda morska

Szkło wodne

Każde

-

20

100

 

każde

każde

każde

każde

każde

100

100

r. nasycony

100

10

r. nasycony

r. nasycony

r. nasycony

10

10

r. nasycony

r. nasycony

5

r. nasycony

r. nasycony

10

50

10

ograniczone

10

ograniczone

100

10

r. nasycony

r. nasycony

50

20

20

20

30

20

50

50

20

20

 

20

20

20

20

20

50

20

20

50

20

50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

50

20

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

+

Arpol - solidność gwarantowana
Odsłony 314460. © Arpol folie agrowłókniny Skuteczne SEO: pozycjonowanie wrocław designed by Kronet System